Go to the MEI Online homepage

 
Search Site:

MEI Online: Publications: Refereed Publications: Commodities: Molybdenum

 
 

click to find out about MEI Conferences

Click for more info on Comminution '21

Click for more info on Biomining '21

  

Full papers of hyperlinked titles can be downloaded via ScienceDirect.

ScienceDirect

 

Luzheng Chen, Tao Xiong, Dahe Xiong, Ruoyu Yang, Yuanlun Peng, Yanhai Shao, Jinyue Xu, Jianwu Zeng, Pulsating HGMS for industrial separation of chalcopyrite from fine copper-molybdenun co-flotation concentrate, Minerals Engineering, Vol.170, 2021

Zhenlun Wei, Yubiao Li, Lingyun Huang, New insight into the anisotropic property and wettability of molybdenite: A DFT study, Minerals Engineering, Vol.170, 2021

Bingqiao Yang, Mengyuan Zeng, Huanyu Zhu, Pengliang Huang, Zhili Li, Shaoxian Song, Selective depression of molybdenite using a novel eco-friendly depressant in Cu-Mo sulfides flotation system, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol.622, 2021

Chunhui Zhong, Huihui Wang, Liangzhu Zhang, Mengchi Guo, Bo Feng, Flotation separation of molybdenite and talc by xanthan gum, Powder Technology, Vol. 388, 2021

Yang Chen, Xumeng Chen, Yongjun Peng, The depression of molybdenite flotation by sodium metabisulphite in fresh water and seawater, Minerals Engineering, Vol.168, 2021

Hai Yan, Bingqiao Yang, Huanyu Zhu, Pengliang Huang, Yangjia Hu, Selective flotation of Cu-Mo sulfides using dithiothreitol as an environmental-friendly depressant, Minerals Engineering, Vol.168, 2021

Bingqiao Yang, Hai Yan, Mengyuan Zeng, Huanyu Zhu, Tiopronin as a novel copper depressant for the selective flotation separation of chalcopyrite and molybdenite, Separation and Purification Technology, Vol.266, 2021

Shulei Li, Lihui Gao, Junchao Wang, Hepeng Zhou, Yinfei Liao, Yaowen Xing, Xiahui Gui, Yijun Cao, Polyethylene oxide assisted separation of molybdenite from quartz by flotation, Minerals Engineering, Vol.162, 2021

Changtao Wang, Runqing Liu, Meirong Wu, Zhijie Xu, Mengjie Tian, Zhigang Yin, Wei Sun, Chenyang Zhang, Flotation separation of molybdenite from chalcopyrite using rhodanine-3-acetic acid as a novel and effective depressant, Minerals Engineering, Vol.162, 2021

Yuesheng Gao, Lei Pan, Understanding the mechanism of froth flotation of molybdenite using oily collectors from a perspective of thinning and rupture of thin liquid film, Minerals Engineering, Vol. 163, 2021

Shangyong Lin, Runqing Liu, Yuehua Hu, Wei Sun, Zhizhong Shi, Haisheng Han, Wenheng Li, Optimize flotation process of Mo–Bi sulfide ore for cleaner production, Journal of Cleaner Production, Vol. 291, 2021

Yang Chen, Xumeng Chen, Yongjun Peng, The effect of sodium hydrosulfide on molybdenite flotation in seawater and diluted seawater, Minerals Engineering, Vol. 158, 2020

Morteza Abdollahi, Ataallah Bahrami, Mir Saleh Mirmohammadi, Fatemeh Kazemi, Abolfazl Danesh, Yousef Ghorbani, A process mineralogy approach to optimize molybdenite flotation in copper – molybdenum processing plants, Minerals Engineering, Vol. 157, 2020

Xingrong Zhang, Liang Lu, Hong Zeng, Zhen Hu, Yangge Zhu, Long Han, A macromolecular depressant for galena and its flotation behavior in the separation from molybdenite, Minerals Engineering, Vol. 157, 2020

Gde Pandhe Wisnu Suyantara, Tsuyoshi Hirajima, Hajime Miki, Keiko Sasaki, Bubble interactions with chalcopyrite and molybdenite surfaces in seawater, Minerals Engineering, Vol. 157, 2020

Hai Yan, Bingqiao Yang, Mengyuan Zeng, Pengliang Huang, Aiping Teng, Selective flotation of Cu-Mo sulfides using xanthan gum as a novel depressant, Minerals Engineering, Vol. 156, 2020

Zhigang Yin, Shengda Chen, Zhijie Xu, Chenyang Zhang, Jianyong He, Jingxiang Zou, Daixiong Chen, Wei Sun, Flotation separation of molybdenite from chalcopyrite using an environmentally-efficient depressant L-cysteine and its adsoption mechanism, Minerals Engineering, Vol. 156, 2020

Hailong Li, Yali Feng, Hongjun Wang, Haoran Li, Hao Wu, Separation of V (V) and Mo (VI) in roasting-water leaching solution of spent hydrodesulfurization catalyst by co-extraction using P507 - N235 extractant, Separation and Purification Technology, Vol. 248, 2020

Runpeng Liao, Qicheng Feng, Shuming Wen, Jian Liu, Flotation separation of molybdenite from chalcopyrite using ferrate(VI) as selective depressant in the absence of a collector, Minerals Engineering, Vol. 152, 2020

Xuekun Tang, Yanfei Chen, Kun Liu, Qian Peng, Guangsheng Zeng, Minlin Ao, Zishun Li, Reverse flotation separation of talc from molybdenite without addition of depressant: Effect of surface oxidation by thermal pre-treatment, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol. 594, 2020

Bingqiao Yang, Hai Yan, Mengyuan Zeng, Pengliang Huang, Feifei Jia, Aiping Teng, A novel copper depressant for selective flotation of chalcopyrite and molybdenite, Minerals Engineering, Vol. 151, 2020

Andres Ramirez, Leopoldo Gutierrez, Janusz S. Laskowski, Use of “oily bubbles” and dispersants in flotation of molybdenite in fresh and seawater, Minerals Engineering, Vol. 148, 2020

Yang Chen, Xumeng Chen, Yongjun Peng, The effect of sodium hydrosulfide on molybdenite flotation as a depressant of copper sulfides, Minerals Engineering, Vol. 148, 2020

Hongjia Zhu, Yubiao Li, Clement Lartey, Wanqing Li, Gujie Qian, Flotation kinetics of molybdenite in common sulfate salt solutions, Minerals Engineering, Vol. 148, 2020

Di Zhang, Yunqing Liu, Qizhao Hu, Xinquan Ke, Shenghua Yuan, Shijun Liu, Xiaobo Ji, Jiugang Hu, Sustainable recovery of nickel, molybdenum, and vanadium from spent hydroprocessing catalysts by an integrated selective route, Journal of Cleaner Production, Vol. 252, 2020

Shulei Li, Xiaomin Ma, Junchao Wang, Yaowen Xing, Xiahui Gui, Yijun Cao, Effect of polyethylene oxide on flotation of molybdenite fines, Minerals Engineering, Vol. 146, 2020

E. Quijada-Maldonado, A. Allain, B. Pérez, G. Merlet, R. Cabezas, R. Tapia, J. Romero, Selective liquid-liquid extraction of molybdenum (VI) and rhenium (VII) from a synthetic pregnant leach solution: Comparison between extractants and diluents, Minerals Engineering, Vol. 145, 2020

Guillermo Luque Consuegra, Sabine Kutschke, Martin Rudolph, Katrin Pollmann, Halophilic bacteria as potential pyrite bio-depressants in Cu-Mo bioflotation, Minerals Engineering, Vol. 145, 2020

Leopoldo Gutierrez, Lina Uribe, Vicente Hernandez, Claudia Vidal, Regis Texeira Mendonça, Assessment of the use of lignosulfonates to separate chalcopyrite and molybdenite by flotation, Powder Technology, Vol. 359, 2020

Hossein Shalchian, Francesco Ferella, Ionela Birloaga, Ida De Michelis, Francesco Vegliò, Recovery of molybdenum from leach solution using polyelectrolyte extraction, Hydrometallurgy, Vol. 190, 2019

Xuekun Tang, Yanfei Chen, Kun Liu, Guangsheng Zeng, Qian Peng, Zishun Li, Selective flotation separation of molybdenite and chalcopyrite by thermal pretreatment under air atmosphere, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol. 583, 2019

Duowei Yuan, Ken Cadien, Qi Liu, Hongbo Zeng, Separation of talc and molybdenite: challenges and opportunities, Minerals Engineering, Vol. 143, 2019

Yuran Chen, Xiangning Bu, Vu N.T. Truong, Yaoli Peng, Guangyuan Xie, Study on the effects of pre-conditioning time on the floatability of molybdenite from the perspective of cavitation threshold, Minerals Engineering, Vol. 141, 2019

Zhen Wang, Li Wang, Yongxing Zheng, Junhui Xiao, Role of calcium dioleate in the flotation of powellite particles using oleate, Minerals Engineering, Vol. 138, 2019

Haojie Zhang, Jun Hua, Zhixiong Liu, Youshun Chen, Fei Li, Wenbin Yan, Improving the separation of molybdenum from iron in acidic sulfate solutions due to the antagonistic effect, Hydrometallurgy, Vol. 186, 2019

Xinsheng Wu, Guiqing Zhang, Li Zeng, Qin Zhou, Zhihua Li, Dong Zhang, Zuoying Cao, Wenjuan Guan, Qinggang Li, Liansheng Xiao, Study on removal of molybdenum from ammonium tungstate solutions using solvent extraction with quaternary ammonium salt extractant, Hydrometallurgy, Vol. 186, 2019

José Gaete, Lorena Molina, Ian Alfaro, Joaquin Yañez, Fernando Valenzuela, Carlos Basualto, Recovery and separation of rhenium and molybdenum from aqueous solutions that simulate mine waters using magnetite nanoparticles functionalized with amine-derivative groups, Minerals Engineering, Vol. 136, 2019

Duowei Yuan, Ken Cadien, Qi Liu, Hongbo Zeng, Flotation separation of Cu-Mo sulfides by O-Carboxymethyl chitosan, Minerals Engineering, Vol. 134, 2019

Bharat Padh, P.C. Rout, G.K. Mishra, K.R. Suresh, B. Ramachandra Reddy, Recovery of nickel and molybdate from ammoniacal leach liquors of spent HDS catalysts using chelating ion exchange resin, Hydrometallurgy, Vol. 184, 2019

Zhihua Li, Guiqing Zhang, Li Zeng, Wenjuan Guan, Liansheng Xiao, Qinggang Li, Zuoying Cao, Xiuyuan Lu, Continuous solvent extraction operations for the separation of W and Mo in high concentrations from ammonium solutions with acidified N1923, Hydrometallurgy, Vol. 184, 2019

Pedro Orrego, José Hernández, Alonso Reyes, Uranium and molybdenum recovery from copper leaching solutions using ion exchange, Hydrometallurgy, Vol. 184, 2019

Duowei Yuan, Ken Cadien, Qi Liu, Hongbo Zeng, Selective separation of copper-molybdenum sulfides using humic acids, Minerals Engineering, Vol. 133, 2019

Shangyong Lin, Runqing Liu, Wei Sun, Yuehua Hu, Zhiyong Gao, Haisheng Han, Pyrogallic acid: A novel depressant for bismuthinite in Mo–Bi sulfide ore flotation, Minerals Engineering, Vol. 131, 2019

Yubiao Li, Zhiming Li, Bing Wang, Zhaomin Dong, Shaoxian Song, A fundamental study of leaching kinetics and mechanisms of molybdenite assisted by mechanical activation, Minerals Engineering, Vol. 131, 2019

Bingqiao Yang, Deru Wang, Tianshuai Wang, Hanquan Zhang, Feifei Jia, Shaoxian Song, Effect of Cu2+ and Fe3+ on the depression of molybdenite in flotation, Minerals Engineering, Vol. 130, 2019

Hadi Abdollahi, Mohammad Noaparast, Sied Ziaedin Shafaei, Ata Akcil, Sandeep Panda, Mohammad Hazrati Kashi, Pouya Karimi, Prediction and optimization studies for bioleaching of molybdenite concentrate using artificial neural networks and genetic algorithm, Minerals Engineering, Vol. 130, 2019

D.M. Imam, Y.A. El-Nadi, Recovery of molybdenum from alkaline leach solution of spent hydrotreating catalyst by solvent extraction using methyl tricaprylammonium hydroxide, Hydrometallurgy, Vol. 180, 2018

A. Alvarez, L. Gutierrez, J.S. Laskowski, Use of polyethylene oxide to improve flotation of fine molybdenite, Minerals Engineering, Vol. 127, 2018

J. Yang, X. Chen, X. Liu, Z. Zhao, W. Wang, W. Peng, Separating W(VI) and Mo(VI) by two-step acid decomposition, Hydrometallurgy, Vol. 179, 2018

G.P.W. Suyantara, T. Hirajima, H. Miki, K. Sasaki, M. Yamane, E. Takida, S. Kuroiwa, Y. Imaizumi, Effect of Fenton-like oxidation reagent on hydrophobicity and floatability of chalcopyrite and molybdenite, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol. 554, 2018

M. Wang, B. Chen, S. Huang, H. Yang, B. Hu, C. Zhang, X. Wang, Y. Xu, Extraction of molybdenum and nickel from Ni-Mo ore by acid leaching combined with chlorate oxidation and phosphate complexation, Minerals Engineering, Vol. 124, 2018

G.P.W. Suyantara, T. Hirajima, H. Miki, K. Sasaki, M. Yamane, E. Takida, S. Kuroiwa, Y. Imaizumi, Selective flotation of chalcopyrite and molybdenite using H2O2 oxidation method with the addition of ferrous sulfate, Minerals Engineering, Vol. 122, 2018

Z. Wang, L. Wang, J. Wang, J. Xiao, J. Liu, L. Xu, K. Fu, Strengthened floatation of molybdite using oleate with suitable co-collector, Minerals Engineering, Vol. 122, 2018

M.M. Zeid, B.A. Masry, A.T. Kassem, H.G. Noweir, E.A. Saad, J.A. Daoud, Extraction of molybdenum (VI) from nitric acid medium and its recovery from Gattar granite ore using CYANEX 923 in kerosene, Hydrometallurgy, Vol. 176, 2018

D. Yuan, L. Xie, X. Shi, L. Yi, G. Zhang, H. Zhang, Q. Liu, H. Zeng, Selective flotation separation of molybdenite and talc by humic substances, Minerals Engineering, Vol. 117, 2018

Z. Li, G. Zhang, W. Guan, L. Zeng, L. Xiao, Q. Li, Z. Cao, X. Lu, Separation of tungsten from molybdate using solvent extraction with primary amine N1923, Hydrometallurgy, Vol. 175, 2018

H. Shalchian, J.V. Khaki, A. Babakhani, I. De Michelis, F. Veglio, M.T. Parizi, An enhanced dissolution rate of molybdenite and variable activation energy, Hydrometallurgy, Vol. 175, 2018

G.P.W. Suyantara, T. Hirajima, H. Miki, K. Sasaki, Floatability of molybdenite and chalcopyrite in artificial seawater, Minerals Engineering, Vol. 115, 2018

Q. Zhao, W. Liu, D. Wei, W. Wang, B. Cui, W. Liu, Effect of copper ions on the flotation separation of chalcopyrite and molybdenite using sodium sulfide as a depressant, Minerals Engineering, Vol. 115, 2018

P.C. Rout, G.K. Mishra, B. Padh, K.R. Suresh, B. Ramachandra Reddy, Solvent extraction separation of molybdenum as thio-molybdate complex from alkaline tungsten leach liquor of spent HDS catalyst – A pilot study, Hydrometallurgy, Vol. 174, 2017

Y. Fu, Q. Xiao, Y. Gao, P. Ning, H. Xu, Y. Zhang, Pressure aqueous oxidation of molybdenite concentrate with oxygen, Hydrometallurgy, Vol. 174, 2017

V.A. Hernandez, A. Ulloa, L. Gutierrez, Use of wood hemicelluloses to improve copper recovery from high clay Cu-Mo ores, Minerals Engineering, Vol. 111, 2017

H.T. Truong, T.H. Nguyen, M.S. Lee, Separation of molybdenum(VI), rhenium(VII), tungsten(VI), and vanadium(V) by solvent extraction, Hydrometallurgy, Vol. 171, 2017

Z. Liu, L. Sun, J. Hu, X. Wu, Y. Xiao, Y. Xiang, Z. He, Z. Yin, Selective extraction of molybdenum from copper concentrate by air oxidation in alkaline solution, Hydrometallurgy, Vol. 169, 2017

R.I. Jeldres, M.P. Arancibia-Bravo, A. Reyes, C.E. Aguirre, L. Cortes, L.A. Cisternas, The impact of seawater with calcium and magnesium removal for the flotation of copper-molybdenum sulphide ores, Minerals Engineering, Vol. 109, 2017

M. Farahat, A.M. Elmahdy, T. Hirajima, Influence of microwave radiation on the magnetic properties of molybdenite and arsenopyrite, Powder Technology, Vol. 315, 2017

P.V. Aleksandrov, A.S. Medvedev, M.F. Milovanov, V.A. Imideev, S.A. Kotova, D.O. Moskovskikh, Molybdenum recovery from molybdenite concentrates by low-temperature roasting with sodium chloride, International Journal of Mineral Processing, Vol. 161, 2017

Z. Yin, W. Sun, Y. Hu, C. Zhang, Q. Guan, R. Liu, P. Chen, M. Tian, Utilization of acetic acid-[(hydrazinylthioxomethyl)thio]-sodium as a novel selective depressant for chalcopyrite in the flotation separation of molybdenite, Separation and Purification Technology, Vol. 179, 2017

E. Quijada-Maldonado, M.J. Torres, J. Romero, Solvent extraction of molybdenum (VI) from aqueous solution using ionic liquids as diluents, Separation and Purification Technology, Vol. 177, 2017

Z. Qiu, G. Liu, Q. Liu, H. Zhong, M. Zhang, Separation of pyrite from chalcopyrite and molybdenite by using selective collector of N-isopropoxypropyl-N'-ethoxycarbonyl thiourea in high salinity water, Minerals Engineering, Vol. 100, 2017

T. Hirajima, H. Miki, G.P.W. Suyantara, H. Matsuoka, A.M. Elmahdy, K. Sasaki, Y. Imaizumi, S. Kuroiwa, Selective flotation of chalcopyrite and molybdenite with H2O2 oxidation, Minerals Engineering, Vol. 100, 2017

E. Rebolledo, J.S. Laskowski, L. Gutierrez, S. Castro, Use of dispersants in flotation of molybdenite in seawater, Minerals Engineering, Vol. 100, 2017

Z. Yin, W. Sun, Y. Hu, J. Zhai, G. Qingjun, Evaluation of the replacement of NaCN with depressant mixtures in the separation of copper–molybdenum sulphide ore by flotation, Separation and Purification Technology, Vol. 173, 2016

Z. Qiu, G. Liu, Q. Liu, H. Zhong, Understanding the roles of high salinity in inhibiting the molybdenite flotation, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol. 509, 2016

T. Hirajima, G.P.W. Suyantara, O. Ichikawa, A.M. Elmahdy, H. Miki, K. Sasaki, Effect of Mg2+ and Ca2+ as divalent seawater cations on the floatability of molybdenite and chalcopyrite, Minerals Engineering, Vol. 96-97, 2016

J. Liu, Z. Qiu, J. Yang, L. Cao, W. Zhang, Recovery of Mo and Ni from spent acrylonitrile catalysts using an oxidation leaching–chemical precipitation technique, Hydrometallurgy, Vol. 164, 2016

Y. Zhang, T. Sun, Q. Hou, Q. Guo, T. Lu, Y. Guo, C. Yan, A green method for extracting molybdenum (VI) from aqueous solution with aqueous two-phase system without any extractant, Separation and Purification Technology, Vol. 169, 2016

G.P.W. Suyantara, T. Hirajima, A.M. Elmahdy, H. Miki, K. Sasaki, Effect of kerosene emulsion in MgCl2 solution on the kinetics of bubble interactions with molybdenite and chalcopyrite, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol. 501, 2016

S. Castro, A. Lopez-Valdivieso, J.S. Laskowski, Review of the flotation of molybdenite. Part I: Surface properties and floatability, International Journal of Mineral Processing, Vol. 148, 2016

Y. Xia, L. Xiao, C. Xiao, L. Zeng, Direct solvent extraction of molybdenum(VI) from sulfuric acid leach solutions using PC-88A, Hydrometallurgy, Vol. 158, 2015

Z. Lou, C. Guo, X. Feng, S. Zhang, Z. Xing, W. Shan, Y. Xiong, Selective extraction and separation of Re(VII) from Mo(VI) by TritonX-100/N235/iso-amyl alcohol/n-heptane/NaCl microemulsion system, Hydrometallurgy, Vol. 157, 2015

A.M. Pastukhov, S.Yu. Skripchenko, Process for recovering molybdenum and tungsten from MoS3/WS3 precipitates, Hydrometallurgy, Vol. 157, 2015

W. Guan, G. Zhang, L. Xiao, D. Wang, Continuous running test of the solvent extraction separation of Mo and W by H2O2-complexation with TRPO/TBP, Hydrometallurgy, Vol. 157, 2015

Z. Wang, L. Xu, R. Liu, W. Sun, J. Xiao, Comparative studies of flotation and adsorption with cetyl pyridinium chloride on molybdite and fluorapatite, International Journal of Mineral Processing, Vol. 143, 2015

M. Li, D. Wei, Q. Liu, W. Liu, J. Zheng, H. Sun, Flotation separation of copper–molybdenum sulfides using chitosan as a selective depressant, Minerals Engineering, Vol. 83, 2015

D. Das, V.A. Juvekar, K. Ramprasad, R. Bhattacharya, Comparison of solvent extraction and LEM extraction in static mixer for recovery of Mo(VI) from dilute aqueous solution, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, Vol. 95, 2015

L. Reyes-Bozo, M. Escudey, E. Vyhmeister, P. Higueras, A. Godoy-Faúndez, J.L. Salazar, H. Valdés-González, G. Wolf-Sepúlveda, R. Herrera-Urbina, Adsorption of biosolids and their main components on chalcopyrite, molybdenite and pyrite: Zeta potential and FTIR spectroscopy studies, Minerals Engineering, Vol. 78, 2015

T.H. Nguyen, M.S. Lee, Separation of molybdenum(VI) and tungsten(VI) from sulfate solutions by solvent extraction with LIX 63 and PC 88A, Hydrometallurgy, Vol. 155, 2015

W. Zhang, J. Li, Z. Zhao, S. Huang, X. Chen, K. Hu, Recovery and separation of W and Mo from high-molybdenum synthetic scheelite in HCl solutions containing H2O2, Hydrometallurgy, Vol. 155, 2015

Z. Cao, M. Wang, H. Zhong, N. Chen, L. Xia, F. Fan, G. Liu, S. Wang, Purification of bismuthinite concentrate by selective electro-oxidation of molybdenite, Hydrometallurgy, Vol. 154, 2015

Z. Zhu, K. Tulpatowicz, Y. Pranolo, C.Y. Cheng, Solvent extraction of molybdenum and vanadium from sulphate solutions with Cyphos IL 101, Hydrometallurgy, Vol. 154, 2015

V. Sjöberg, S. Karlsson, Impact of organic carbon on the leachability of vanadium, manganese, iron and molybdenum from shale residues, Minerals Engineering, Vol. 75, 2015

M. Wang, C. Wei, G. Fan, M. Li, Z. Deng, S. Wang, Selective extraction of Mo from a Ni–Mo ore using pressure alkaline leaching, Hydrometallurgy, Vol. 153, 2015

S. Castro, J.S. Laskowski, Depressing effect of flocculants on molybdenite flotation, Minerals Engineering, Vol. 74, 2015

J.D. Lessard, L.N. Shekhter, Thermodynamic modeling of atmospheric hydrometallurgical removal of chalcopyrite from molybdenite concentrates, Hydrometallurgy, Vol. 150, 2014

T. Hirajima, M. Mori, O. Ichikawa, K. Sasaki, H. Miki, M. Farahat, M. Sawada, Selective flotation of chalcopyrite and molybdenite with plasma pre-treatment, Minerals Engineering, Vol. 66-68, 2014

G. Huo, C. Peng, Q. Song, X. Lu, Tungsten removal from molybdate solutions using ion exchange, Hydrometallurgy, Vol. 147-148, 2014

Thi Hong Nguyen, Man Seung Lee, Recovery of molybdenum and vanadium with high purity from sulfuric acid leach solution of spent hydrodesulfurization catalysts by ion exchange, Hydrometallurgy, Vol. 147-148, 2014

L. Reyes-Bozo, P. Higueras, A. Godoy-Faúndez, F. Sobarzo, C. Sáez-Navarrete, J. Vásquez-Bestagno, R. Herrera-Urbina, Assessment of the floatability of chalcopyrite, molybdenite and pyrite using biosolids and their main components as collectors for greening the froth flotation of copper sulphide ores, Minerals Engineering, Vol. 64, 2014

T.A. Lasheen, M.E. Ibrahim, H.B. Hassib, A.S. Helal, Recovery of molybdenum from uranium bearing solution by solvent extraction with 5-Nonylsalicylaldoxime, Hydrometallurgy, Vol. 146, 2014

H. Abdollahi, S. Ziaedin Shafaei, M. Noaparast, Z. Manafi, S.I. Niemelä, O.H. Tuovinen, Mesophilic and thermophilic bioleaching of copper from a chalcopyrite-containing molybdenite concentrate, International Journal of Mineral Processing, Vol. 128, 2014

M. Ghadiri, S. Nezameddin Ashrafizadeh, M. Taghizadeh, Study of molybdenum extraction by trioctylamine and tributylphosphate and stripping by ammonium solutions, Hydrometallurgy, Vol. 144-5, 2014

J. Zhang, X. Liu, X. Chen, J. Li, Z. Zhao, Separation of tungsten and molybdenum using macroporous resin: Competitive adsorption kinetics in binary system, Hydrometallurgy, Vol. 144-5, 2014

E. Padhan, K. Sarangi, Separation of molybdenum and cobalt from spent catalyst using Cyanex 272 and Cyanex 301, International Journal of Mineral Processing, Vol. 127, 2014

P.F.A. Braga, A.P. Chaves, A.B. Luz, S.C.A. França, The use of dextrin in purification by flotation of molybdenite concentrates, International Journal of Mineral Processing, Vol. 127, 2014

J. Peng, X. Wang, C. Jiang, M. Wang, Y. Ma, X. Xiang, Separation of Mo(VI) and Fe(III) from the acid leaching solution of carbonaceous Ni–Mo ore by ion exchange, Hydrometallurgy, Vol. 142, 2014

Z. Zhao, J. Zhang, X. Chen, X. Liu, J. Li, W. Zhang, Separation of tungsten and molybdenum using macroporous resin: Equilibrium adsorption for single and binary systems, Hydrometallurgy, Vol. 140, 2013

O. Ramos, S. Castro, J.S. Laskowski, Copper–molybdenum ores flotation in sea water: Floatability and frothability, Minerals Engineering, Vol. 53, 2013

D. Pradhan, A.K. Patra, D. Kim, H. Chung, S. Lee, A novel sequential process of bioleaching and chemical leaching for dissolving Ni, V, and Mo from spent petroleum refinery catalyst, Hydrometallurgy, Vol. 131-132, 2013

F. Jiangang, C. Kaida, W. Hui, G. Chao, L. Wei, Recovering molybdenite from ultrafine waste tailings by oil agglomerate flotation, Minerals Engineering, Vol. 39, 2012

Y. Liu, Y. Zhang, F. Chen, Y. Zhang, The alkaline leaching of molybdenite flotation tailings associated with galena, Hydrometallurgy, Vol. 129-130, 2012

S. Yun Seo, W. Seop Choi, T. Jin Yang, M. Jun Kim, T. Tran, Recovery of rhenium and molybdenum from a roaster fume scrubbing liquor by adsorption using activated carbon, Hydrometallurgy, Vol. 129-130, 2012

I.S.S. Pinto, H.M.V.M. Soares, Selective leaching of molybdenum from spent hydrodesulphurisation catalysts using ultrasound and microwave methods, Hydrometallurgy, Vol. 129-130, 2012

Guang-yi Liu, Yi-ping Lu, Hong Zhong, Zhan-fang Cao, Zheng-he Xu, A novel approach for preferential flotation recovery of molybdenite from a porphyry copper–molybdenum ore, Minerals Engineering, Vol. 36-38, 2012

S. Ilhan, A.O. Kalpakli, C. Kahruman, I. Yusufoglu, The use of Langmuir–Hinshelwood mechanism to explain the kinetics of calcium molybdate leaching in oxalic acid solution, Hydrometallurgy, Vol. 127-128, 2012

R.R. Srivastava, N.K. Mittal, B. Padh, B.R. Reddy, Removal of tungsten and other impurities from spent HDS catalyst leach liquor by an adsorption route, Hydrometallurgy, Vol. 127-128, 2012

W. Guan, G. Zhang, C. Gao, Solvent extraction separation of molybdenum and tungsten from ammonium solution by H2O2-complexation, Hydrometallurgy, Vol. 127-128, 2012

S. Song, X. Zhang, B. Yang, A. Lopez-Mendoza, Flotation of molybdenite fines as hydrophobic agglomerates, Separation and Purification Technology, Vol. 98, 2012

A.R. Gerson, R.St.C. Smart, J. Li, N. Kawashima, D. Weedon, B. Triffett, D. Bradshaw, Diagnosis of the surface chemical influences on flotation performance: Copper sulfides and molybdenite, International Journal of Mineral Processing, Vol. 106-109, 2012

E. Keshavarz Alamdari, D. Darvishi, D.F. Haghshenas, N. Yousefi, S.K. Sadrnezhaad, Separation of Re and Mo from roasting-dust leach-liquor using solvent extraction technique by TBP, Separation and Purification Technology, Vol. 86, 2012

A. Khoshnevisan, H. Yoozbashizadeh, M. Mozammel, S. K. Sadrnezhaad, Kinetics of pressure oxidative leaching of molybdenite concentrate by nitric acid, Hydrometallurgy, Vol. 111-112, 2012

S.P. Barik, Kyung-Ho Park, P.K. Parhi, J.T. Park, Direct leaching of molybdenum and cobalt from spent hydrodesulphurization catalyst with sulphuric acid, Hydrometallurgy, Vol. 111-112, 2012

C. Cao, Z. Zhao, X. Chen, Selective precipitation of tungstate from molybdate-containing solution using divalent ions, Hydrometallurgy, Vol. 110, No. 1-4, 2011

F. Pagnanelli, F. Ferella, I. De Michelis, F. Vegliò, Adsorption onto activated carbon for molybdenum recovery from leach liquors of exhausted hydrotreating catalysts, Hydrometallurgy, Vol. 110, No. 1-4, 2011

W. Liu, H. Xu, X. Yang, X. Shi, Extraction of molybdenum from low-grade Ni-Mo ore in sodium hypochlorite solution under mechanical activation, Minerals Engineering, Vol. 24, No. 14, 2011

T. He, H. Wan, N. Song, L. Guo, The influence of composition of nonpolar oil on flotation of molybdenite, Minerals Engineering, Vol. 24, No. 13, 2011

Y. Il Nam, S. Yun Seo, Young-Chul Kang, M. Jun Kim, G. Senanayake, T. Tran, Purification of molybdenum trioxide calcine by selective leaching of copper with HCl-NH4Cl, Hydrometallurgy, Vol. 108, No. 3-4, 2011

F. Amiri, S.M. Mousavi, S. Yaghmaei, Enhancement of bioleaching of a spent Ni/Mo hydroprocessing catalyst by Penicillium simplicissimum, Separation and Purification Technology, Vol. 80, No. 3, 2011

Z. Zhao, C. Cao, X. Chen, G. Huo, Separation of macro amounts of tungsten and molybdenum by selective precipitation, Hydrometallurgy, Vol. 108, No. 3-4, 2011

L. Shi, Xue-Wen Wang, Ming-Yu Wang, J. Peng, C. Xiao, Extraction of molybdenum from high-impurity ferromolybdenum by roasting with Na2CO3 and CaO and leaching with water, Hydrometallurgy, Vol. 108, No. 3-4, 2011

P.A. Moreno, H. Aral, J. Cuevas, A. Monardes, M. Adaro, T. Norgate, W. Bruckard, The use of seawater as process water at Las Luces copper-molybdenum beneficiation plant in Taltal (Chile), Minerals Engineering, Vol. 24, No. 8, 2011

E. Jorjani, H.R. Barkhordari, M. Tayebi Khorami, A. Fazeli, Effects of aluminosilicate minerals on copper-molybdenum flotation from Sarcheshmeh porphyry ores, Minerals Engineering, Vol. 24, No. 8, 2011

R.M. Gholami, S.M. Borghei, S.M. Mousavi, Bacterial leaching of a spent Mo-Co-Ni refinery catalyst using Acidithiobacillus ferrooxidans and Acidithiobacillus thiooxidans, Hydrometallurgy, Vol. 106, No. 1-2, 2011

P.K. Parhi, Kyung-Ho Park, Hong-In Kim, Jin-Tae Park, Recovery of molybdenum from the sea nodule leach liquor by solvent extraction using Alamine 304-I, Hydrometallurgy, Vol. 105, No. 3-4, 2011

Kyung-Ho Park, Hong-In Kim, P.K. Parhi, Recovery of molybdenum from spent catalyst leach solutions by solvent extraction with LIX 84-I, Separation and Purification Technology, Vol. 74, No. 3, 2010

Yi Yong Park, Tam Tran, Yeon Ho Lee, Young Il Nam, G. Senanayake, Myong Jun Kim, Selective removal of arsenic(V) from a molybdate plant liquor by precipitation of magnesium arsenate, Hydrometallurgy, Vol. 104, No. 2, 2010

Z. Zhao, J. Li, C. Cao, G. Huo, G. Zhang, H. Li, Recovery and purification of molybdenum from Ni-Mo ore by direct air oxidation in alkaline solution, Hydrometallurgy, Vol. 103, No. 1-4, 2010

M. Wang, X. Wang, Extraction of molybdenum and nickel from carbonaceous shale by oxidation roasting, sulphation roasting and water leaching, Hydrometallurgy, Vol. 102, No. 1-4, 2010

L. Zeng, C.Y. Cheng, Recovery of molybdenum and vanadium from synthetic sulphuric acid leach solutions of spent hydrodesulphurisation catalysts using solvent extraction, Hydrometallurgy, Vol. 101, No. 3-4, 2010

Wilkomirsky, I., et al, Kinetics and reaction mechanisms of high-temperature flash oxidation of molybdenite, Metallurgical & Materials Transactions B, Vol.41, No.1, 2010

M. Zanin, I. Ametov, S. Grano, L. Zhou, W. Skinner, A study of mechanisms affecting molybdenite recovery in a bulk copper/molybdenum flotation circuit, International Journal of Mineral Processing, Vol. 93, No. 3-4, 2009

P. Ning, H. Cao, Y. Zhang, Selective extraction and deep removal of tungsten from sodium molybdate solution by primary amine N1923, Separation and Purification Technology, Vol. 70, No. 1, 2009

Z. Zhao, J. Liu, W. Xia, C. Cao, X. Chen, G. Huo, A. Chen, H. Li, Removal of molybdenum from MnSO4 solution with freshly precipitated 'nascent' Mn3O4, Hydrometallurgy, Vol. 99, No. 1-2, 2009

Zhan-fang Cao, Hong Zhong, Zhao-hui Qiu, Guang-yi Liu, Wen-xuan Zhang, A novel technology for molybdenum extraction from molybdenite concentrate, Hydrometallurgy, Vol. 99, No. 1-2, 2009

Ubgard, T., Oxidation mechanism of molybdenite concentrate, Metallurgical & Materials Transactions B, Vol.40, No.4, 2009

J.W. An, Y.H. Lee, S.J. Kim, T. Tran, S.O. Lee, M.J. Kim, Production of high purity molybdenum compounds from a Cu-Mo acid-washed liquor using solvent extraction. Part 1: Laboratory studies, Minerals Engineering, Vol. 22, No. 12, 2009

J.W. An, B.H. Jung, Y.H. Lee, T. Tran, S.J. Kim, M.J. Kim, Production of high-purity molybdenum compounds from a Cu-Mo acid-washed liquor using solvent extraction. Part 2: Pilot and plant operations, Minerals Engineering, Vol. 22, No. 12, 2009

Q. Li, L. Zeng, L. Xiao, Y. Yang, Q. Zhang, Completely removing vanadium from ammonium molybdate solution using chelating ion exchange resins, Hydrometallurgy, Vol. 98, No. 3-4, 2009

Hong-In Kim, Kyung-Ho Park, D. Mishra, Influence of sulfuric acid baking on leaching of spent Ni-Mo/Al2O3 hydro-processing catalyst, Hydrometallurgy, Vol. 98, No. 1-2, 2009

L. Zeng, C. Yong Cheng, A literature review of the recovery of molybdenum and vanadium from spent hydrodesulphurisation catalysts: Part I: Metallurgical processes, Hydrometallurgy, Vol. 98, No. 1-2, 2009

L. Zeng, C. Yong Cheng, A literature review of the recovery of molybdenum and vanadium from spent hydrodesulphurisation catalysts: Part II: Separation and purification, Hydrometallurgy, Vol. 98, No. 1-2, 2009

Marin, T., et al, Roasting kinetics of molybdenite concentrates, Canadian Metallurgical Quarterly, Vol.48, No.1, 2009

Z. Zhao, G. Zhang, G. Huo, H. Li, Kinetics of atmospheric leaching molybdenum from metalliferous black shales by air oxidation in alkali solution, Hydrometallurgy, Vol. 97, No. 3-4, 2009

C. Zhan-fang, Z. Hong, Q. Zhao-hui, Solvent extraction of rhenium from molybdenum in alkaline solution, Hydrometallurgy, Vol. 97, No. 3-4, 2009

M. Wang, X. Wang, W. Liu, A novel technology of molybdenum extraction from low grade Ni-Mo ore, Hydrometallurgy, Vol. 97, No. 1-2, 2009

K.Z. Elwakeel, A.A. Atia, A.M. Donia, Removal of Mo(VI) as oxoanions from aqueous solutions using chemically modified magnetic chitosan resins, Hydrometallurgy, Vol. 97, No. 1-2, 2009

Jian-guang Yang, Jian-ying Yang, Mo-tang Tang, Chao-bo Tang, W. Liu, The solvent extraction separation of bismuth and molybdenum from a low grade bismuth glance flotation concentrate, Hydrometallurgy, Vol. 96, No. 4, 2009

J. Temuujin, K.J.D. MacKenzie, G. Burmaa, D. Tsend-Ayush, Ts. Jadambaa, A. van Riessen, Mechanical activation of MoS2 + Na2O2 mixtures, Minerals Engineering, Vol. 22, No. 4, 2009

J. Hu, X. Wang, L. Xiao, S. Song, B. Zhang, Removal of vanadium from molybdate solution by ion exchange, Hydrometallurgy, Vol. 95, No. 3-4, 2009

Sharifah, M., Extraction and separation of molybdenum(VI) from acidic media by fatty hydrazides, Journal of Chemical Technology & Biotechnology, Vol.83 No.11, 2008

B. Triffett, C. Veloo, B.J.I. Adair, D. Bradshaw, An investigation of the factors affecting the recovery of molybdenite in the Kennecott Utah Copper bulk flotation circuit, Minerals Engineering, Vol. 21, No. 12-14, 2008

Byung-Su Kim, Manis Kumar Jha, Jinki Jeong, Jae-chun Lee, Leaching of impurities for the up-gradation of molybdenum oxide and cementation of copper by scrap iron, International Journal of Mineral Processing, Vol.88 No.1-2, 2008

G.J. Olson, T.R. Clark, Bioleaching of molybdenite, Hydrometallurgy, Vol. 93, No.1-2, 2008

Hakobyan, K.Y., et al, The oxidation of molybdenum sulphide concentrate with water vapour. Part 1- thermodynamic aspects, Mineral Processing and Extractive Metallurgy (Trans. IMM C), Vol.116, No.3, 2007

Hakobyan, K.Y., et al, The oxidation of molybdenum sulphide concentrate with water vapour. Part 2- macrokinetics and mechanism, Mineral Processing and Extractive Metallurgy (Trans. IMM C), Vol.116, No.3, 2007

Y.K. Xia and F.F. Peng, Selection of frothers from residual organic reagents for copper-molybdenite sulfide flotation, International Journal of Mineral Processing, Vol.83 No.1-2, 2007

Prasad, P.M., et al, Separation chemistry in the refining of an off-grade molybdenite concentrate by leaching with an acid mix, Minerals & Metallurgical Processing, Vol.24 No.2, 2007

A. Ansari and M. Pawlik, Floatability of chalcopyrite and molybdenite in the presence of lignosulfonates. Part I. Adsorption studies, Minerals Engineering, Vol.20 No.6, 2007

A. Ansari and M. Pawlik, Floatability of chalcopyrite and molybdenite in the presence of lignosulfonates. Part II. Hallimond tube flotation, Minerals Engineering, Vol.20 No.6, 2007

Manoj Kumar, T.R. Mankhand, D.S.R. Murthy, R. Mukhopadhyay and P.M. Prasad, Refining of a low-grade molybdenite concentrate, Hydrometallurgy, Vol.86 No.1-2, 2007

M.A. Askari Zamani, R. Vaghar and M. Oliazadeh, Selective copper dissolution during bioleaching of molybdenite concentrate, International Journal of Mineral Processing, Vol.81 No.2, 2006

K.H. Park, B.R. Reddy, D. Mohapatra and C.-W. Nam, Hydrometallurgical processing and recovery of molybdenum trioxide from spent catalyst, International Journal of Mineral Processing, Vol.80 No.2-4, 2006

R. Ebrahimi-Kahrizsangi, M.H. Abbasi and A. Saidi, Mechanochemical effects on the molybdenite roasting kinetics, Chemical Engineering Journal, Vol.121 No.2-3, 2006

A. Zhang, E. Kuraoka and M. Kumagai, Removal of Pd(II), Zr(IV), Sr(II), Fe(III), and Mo(VI) from simulated high level liquid waste by extraction chromatography utilizing the macroporous silica-based polymeric materials, Separation and Purification Technology, Vol.50 No.1, 2006

Tripathy, P.K., and Rakhasia, R.H., Chemical processing of a low grade molybdenite concentrate to recover molybdenum, Minerals Processing and Extractive Metallurgy (Trans. IMM C), , Vol.115 No.1, 2006

Y. Chen, Q. Feng, Y. Shao, G. Zhang, L. Ou, Y. Lu, Investigations on the extraction of molybdenum and vanadium from ammonia leaching residue of spent catalyst, International Journal of Mineral Processing, Vol.79 No.1, 2006

B.B. Kar, B.V.R. Murthy, V.N. Misra, Extraction of molybdenum from spent catalyst by salt-roasting, International Journal of Mineral Processing, Vol.76 No.3, 2005

M. Poorkani, S. Banisi, Industrial use of nitrogen in flotation of molybdenite at the Sarcheshmeh copper complex, Minerals Engineering, Vol.18 No.7, 2005

B.B. Kar, Carbothermic reduction of hydro-refining spent catalyst to extract molybdenum., International Journal of Mineral Processing, Vol.75 No.3-4, 2005

Y. Bal, K.-E. Bal, G. Cote, A. Lallam, Characterization of the solid third phases that precipitate from the organic solutions of Aliquat(R) 336 after extraction of molybdenum(VI) and vanadium(V). Hydrometallurgy, Vol.75 No.1-4, 2004

J.H. Huang, C. Kargl-Simard, M. Oliazadeh, A.M. Alfantazi, pH-Controlled precipitation of cobalt and molybdenum from industrial waste effluents of a cobalt electrodeposition process. Hydrometallurgy, Vol.75 No.1-4, 2004

Kholmogorov, A. G. Kononova, O. N. Panchenko, O. N., A Review of the Use of Ion Exchange for Molybdenum Recovery in Russia. Canadian Metallurgical Quarterly, Vol.43 No.3, 2004

P.L.J. Swinkels, R.D. van der Weijden, A.N. Ajah, Y. Arifin, H.L. Loe, M.H. Manik, I. Siriski, M.A. Reuter, Conceptual process design as a prerequisite for solving environmental problems; a case study of molybdenum removal and recovery from wastewater. Minerals Engineering, Vol.17 No.2, 2004

J. Marchese, F. Valenzuela, C. Basualto, A. Acosta, Transport of molybdenum with Alamine 336 using supported liquid membrane. Hydrometallurgy, Vol.72 No.3-4, 2004

B.B. Kar, P. Datta, V.N. Misra, Spent catalyst: secondary source for molybdenum recovery. Hydrometallurgy, Vol.72 No.1-2, 2004

T. Sugio, K. Iwahori, M. Takai, F. Takeuchi, K. Kamimura, Molecular diversity of cytochrome oxidase among Acidithiobacillus ferrooxidans strains resistant to molybdenum, mercury, sulfite and 2,4-dinitrophenol. Hydrometallurgy, Vol.71 No.1-2, 2003

Nelson, B. N. Cellan, R. Mudder, T. Whitlock, J. Waterland, R., In situ, anaerobic, biological immobilization of uranium, molybdenum and selenium in an alluvial aquifer. Mining Engineering, Vol.55 No.3, 2003

Tarasov, A. V. Besser, A. D. Gedgagov, E. I., Integrated Technology for Processing Rhenium-containing Molybdenite Concentrates to Recover Molybdenum and Rhenium into Commercial Products. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review. Vol. 22 Nos 4/6, 2001

P. Romano, M.L. Blazquez, A. Ballester, F. Gonzalez, F.J. Alguacil. Reactivity of a molybdenite concentrate against chemical or bacterial attack. JOM, Vol. 53 No. 10, 2001

 

   

Click for more info on Flotation '21

Subscribe to the fortnightly MEI Online Update newsletter for a complete list of everything new added to the site in the past 2 weeks
[more info]


Click for more info on Physical Separation '22

Click for more info on Sustainable Minerals '22© 1998-2021, Minerals Engineering International


Email: amanda@min-eng.com